Οι Έλληνες ξέρουν να λεν ΟΧΙ

Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη, με την ευκαιρία της επετείου της Ελληνικής αντίστασης στον φασισμό, διοργανώνει εκδήλωση στα κεντρικά κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

27/10/2009 – 19:30 – Αίθουσα Α007

Ομιλητής: Ο ιστορικός κ. Γιάννης Σπανός

Γιατί οι Έλληνες ξέρουν να λεν ΟΧΙ όποτε χρειαστεί!

Leave a comment