ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ)
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ “ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ”
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ LRC012

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Δρ. Γιάννος Χαραλαμπίδης, Διεθνολόγος
Άντης Λοΐζου, Συνταγματάρχης ε.α.

Οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, οι επαφές της Κυπριακής Δημοκρατίας με περιφερειακούς δρώντες και οι συνεχόμενες παραβιάσεις από την Τουρκική πλευρά αποτελούν αναμφίβολα θέματα τα οποία οφείλουν να προβληματίσουν την κοινωνία στα πλαίσια γόνιμου διάλογου με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της Κύπρου.
Παράλληλα, η ενίσχυση της άμυνας και η ανάλογη διαχείριση του Κυπριακού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας.
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στο κοινό, με σκοπό πάντα την αντικειμενική ενημέρωση για τις εξελίξεις και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Ανεξάρτητη Φοιτητική ΕΠΑΛΞΗ Πανεπιστημίου Κύπρου
– Η ΜΟΝΗ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ –
Πληροφορίες: 99104279 – epalxi.net – epalxi1995@gmail.com