ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ως Α.Φ ΕΠΑΛΞΗ έχουμε αποστείλει επιστολή στο Συμβούλιο Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και έχουμε έρθει σε επαφή με τις πρυτανικές αρχές, με στόχο την έπαρση της σημαίας – σύμβολο των Ελλήνων του Πόντου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 19 Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση των Πανεπιστημιακών Αρχών πρόσφατα σε ανάλογο αίτημα για συμβολική ανάρτηση σημαίας, αναμένουμε επίσης θετική ανταπόκριση, ως συμβολική κίνηση με σκοπό τη διατήρηση της μνήμης ενάντια σε κάθε κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, προβάλλοντας παράλληλα την απαίτηση για δικαίωση των θυμάτων της γενοκτονίας.

Οι Πανεπιστημιακές αρχές δυστυχώς δεν έχουν δώσει ακόμα ξεκάθαρη απάντηση, με πρόφαση γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μην έχει αναρτηθεί η σημαία-σύμβολο των Ελλήνων του Πόντου στο πανεπιστήμιο την 19η Μαϊου. Ως Α.Φ ΕΠΑΛΞΗ όμως θεωρούμε πως το πανεπιστήμιο πρέπει να ανταποκριθεί θετικά σε ανάλογες συμβολικές κινήσεις τόσο ιδαίτερα για την περίπτωση της Ημέρας Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και γενικότερα για Εθνικούς και ανθρωπιστικούς συμβολικούς λόγους, αφού ήταν θετικό ήδη σε πρόσφατο αίτημα για συμβολική ανάρτηση της σημαίας του “ουράνιου τόξου”. Οι επαφές με τις πανεπιστημιακές αρχές θα συνεχιστούν.

19η ΜΑΪΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
353.000 ΨΥΧΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Leave a comment