Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι από τη Δεύτερα 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010 από τις 8.30πμ μέχρι τις 1.30μμ στα Γραφεία της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη (Ισόγειο Κτηρίου Α. Γ. Λεβέντης), θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο από προπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Η οικονομική στήριξη παρέχεται στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2010-11.

Συγκεκριμένα, το Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιδόματα:

  1. Επίδομα Στέγασης, μέχρι και €175 μηνιαίως για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  2. Επίδομα σίτισης, αξίας €1.092 ετησίως για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  3. Επίδομα για Αγορά Πανεπιστημιακών βιβλίων, μέχρι και €500 ετησίως για κάθε δικαιούχο προπτυχιακό φοιτητή.
  4. Επίδομα για Αγορά ή/και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μέχρι και €500 για κάθε δικαιούχο πρωτοετή προπτυχιακό φοιτητή.

Η παραχώρηση των επιδομάτων θα γίνει βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ο τελικός κατάλογος δικαιούχων θα καταρτιστεί κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση των αιτήσεων των φοιτητών από όλα τα Κυπριακά Πανεπιστήμια.

Προτρέπονται οι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση των πιο πάνω επιδομάτων να φυλάξουν όλες τις αποδείξεις ενοικίου, αγοράς βιβλίων και ηλεκτρονικού υπολογιστή, γιατί θα κληθούν να τις προσκομίσουν στην ΥΣΦΜ, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα, σε περίπτωση που εγκριθούν ως δικαιούχοι.

Έντυπο αίτησης καθώς και Οδηγίες για τη συμπλήρωσή του μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ, τηλ. 22 89 4021.

Leave a comment