Ενημερωτικό δελτίο

Τα δικαιώματά σου συμφοιτητή, μόνο με την αυτονομία μπορούν να διεκδικηθούν και να κερδηθούν. Μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει επιλογή. Η Ανεξάρτητη Φοιτητική Έπαλξη!

Φοιτητικό πακέτο: Το γεγονός της υλοποίησής του, είναι ευχάριστο. Αλλά σταθερή θέση και επιδίωξή μας:  Βοήθεια προς όλους τους φοιτητές.

Καφετέρια: Είδαμε, ακούσαμε, γνωρίζουμε τα  προβλήματα. Δεσμευόμαστε να τα προωθήσουμε στους αρμοδίους και να απαιτήσουμε λύσεις σε όλα.

Οικολογία: Παρακολουθούμε με προβληματισμό την καταστροφή του περιβάλλοντος και μη μπορώντας να μείνουμε αμέτοχοι κάνουμε προτάσεις για οικολογική δράση στο Πανεπιστήμιο ζητώντας, αρχικά, αύξηση του αριθμού κάδων ανακύκλωσης.

Αν θέλετε να θίξετε κάποιο θέμα που δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας, πατήστε πάνω στην εικόνα «Φοιτητικά Προβλήματα». Η απάντησή μας θα είναι άμεση!

Leave a comment