Εκστρατεία κατά των ξένων εγγυήσεων

noguaranteesbannergreekio912


Η “ΙΣΧΥΣ“, ο Οργανισμός Κυπρίων Νέων Επιστημόνων, παρακολουθεί στενά και με ιδιαίτερη αγωνία τις απευθείας διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τις 3/9/08 μεταξύ του Πρόεδρου Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Ο Οργανισμός σημειώνει τις ανησυχητικές θέσεις της τουρκικής πλευράς όπως αυτές διατυπώθηκαν σε αυτό το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων από τον κ. Ταλάτ και θεωρεί απαραίτητο όπως διατηρηθεί ένα κλίμα ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο το οποίο να ενισχύει την προσπάθεια της πλευράς μας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβανομένων υπόψην των απαράδεκτων απαιτήσεων της τουρκικής πλευράς, η “ΙΣΧΥΣ” διοργανώνει εκστρατεία συλλογής υπογραφών κατά της εφαρμογής οποιουδήποτε συστήματος εγγυήσεων ή εκχώρησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε τρίτα Κράτη εις βάρος της Κύπρου. Η επανάληψη του λάθους της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960 στα πλαίσια μιας ενδεχόμενης συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού Προβλήματος θα αποτελεί για τον Οργανισμό καταστροφική εξέλιξη η οποία θα καταστήσει την Κύπρο όμηρο άλλων Κρατών και θα συλλάβει την όποια προοπτική για ένα πραγματικά ανεξάρτητο, ευρωπαϊκό μέλλον για τον κυπριακό λαό στο σύνολο του.

Η Εκστρατεία φέρει τίτλο “ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ” και διεξάγεται διαδικτυακά στην διεύθυνση www.isxys.org/no-guarantees. Σκοπός της Εκστρατείας είναι η άσκηση αποτελεσματικής πίεσης, δια της συλλογής υπογραφών, προς τους δύο ηγέτες, τον ΟΗΕ, την Ε.Ε. και τις υφιστάμενες “εγγυήτριες δυνάμεις”, ουτως ώστε να απέχουν από οποιαδήποτε συζήτηση ή προώθηση ενός τέτοιου συστήματος εγγυήσεων. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να υπογράφει μόνο μια φορά, κάτι που διασφαλίζεται δια ειδικού λογισμικού το οποίο χρησιμοποιείται στα πλαίσια της εν λόγω Εκστρατείας, γεγονός που αποσκοπεί στην εγκυρότητα της Εκστρατείας. Η Εκστρατεία είναι ασφαλώς ανοιχτή και προς τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι σαφώς δεν θεωρούμε πως θα εξυπηρετηθούν από την προώθηση της θέσης της ηγεσίας τους για δημιουργία νέων εγγυήσεων για την Κύπρο.

Leave a comment