ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα φοιτητών, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με την ιδέα της ύπαρξης των κομμάτων στον χώρο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κύπρου. Αποτελεί έκτοτε την μόνη ανεξάρτητη, αυτόνομη, ακομμάτιστη φοιτητική παράταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη δόθηκε ένα όνομα [...]

Read More

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Η Αυτονομία για εμάς αποτελεί συνειδητή στάση ζωής και πολιτική επιλογή, την εφαρμόζουμε δε όπως την διατύπωσε ο σύγχρονος Έλληνας στοχαστής Κορνήλιος Καστοριάδης, ότι δηλαδή «αυτόνομος είναι αυτός που δίνει στον εαυτό του ένα νόμο». Τόσο η οργάνωση όσο και η λειτουργία μας στηρίζονται στην ανεξαρτησία από οποιοδήποτε κομματικό μηχανισμό, και στην συλλογικότητα η οποία [...]

Read More

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το Κυπριακό ζήτημα δεν είναι υπόθεση την οποία θα πρέπει να αφήσουμε να διαχειρίζονται κάποιοι άλλοι. Έχουμε την ηθική, κοινωνική και εθνική υποχρέωση να αγωνιούμε τόσο για την κατοχή όσο και για τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού, γιατί αποτέλεσμα των δύο αυτών καταστάσεων επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας.
Η Ανεξάρτητη Φοιτητική ΈΠΑΛξη αποτελεί τη μόνη φοιτητική [...]

Read More

Εκστρατεία κατά των ξένων εγγυήσεων

noguaranteesbannergreekio912


Η “ΙΣΧΥΣ“, ο Οργανισμός Κυπρίων Νέων Επιστημόνων, παρακολουθεί στενά και με ιδιαίτερη αγωνία τις απευθείας διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από τις 3/9/08 μεταξύ του Πρόεδρου Χριστόφια και του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Ο Οργανισμός σημειώνει τις ανησυχητικές θέσεις της τουρκικής πλευράς όπως αυτές διατυπώθηκαν σε αυτό το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων από τον κ. Ταλάτ και θεωρεί απαραίτητο όπως διατηρηθεί ένα κλίμα ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο το οποίο να ενισχύει την προσπάθεια της πλευράς μας στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβανομένων υπόψην των απαράδεκτων απαιτήσεων της τουρκικής πλευράς, η “ΙΣΧΥΣ” διοργανώνει εκστρατεία συλλογής υπογραφών κατά της εφαρμογής οποιουδήποτε συστήματος εγγυήσεων ή εκχώρησης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σε τρίτα Κράτη εις βάρος της Κύπρου. Η επανάληψη του λάθους της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960 στα πλαίσια μιας ενδεχόμενης συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού Προβλήματος θα αποτελεί για τον Οργανισμό καταστροφική εξέλιξη η οποία θα καταστήσει την Κύπρο όμηρο άλλων Κρατών και θα συλλάβει την όποια προοπτική για ένα πραγματικά ανεξάρτητο, ευρωπαϊκό μέλλον για τον κυπριακό λαό στο σύνολο του.

Μεταρρυθμίσεις στην παιδεία

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΙΔ(Ε)ΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΘΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ» ΣΤΗΝ ΑΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ;

Θα θέλαμε, πρωτίστως, να εκφράσουμε ξανά τη θέση της Παράταξής μας, για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού. Για μια Ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια θέση που έχει αμφισβητηθεί κατά κόρον από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Οι τελευταίες, λοιπόν, εξελίξεις στην πολιτική της Κυβέρνησης μας προκαλούν διάφορες ανησυχίες και ερωτήματα.

Βάσει της εγκυκλίου που εξεδώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία (27/08/08 – Αρ. Φακ. 7.1.05.21), ένας από τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς είναι η «Καλλιέργεια κουλτάρας ειρηνικής συμβίωσης, σεβασμού και συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με στόχο την απαλλαγή από την κατοχή και την επανένωση της πατρίδας και του λαού μας.»

Παρακάτω, αναφέρεται ότι η παιδεία πρέπει να ενώσει τις δύο κοινότητες της Κύπρου και προτείνονται διάφορα μέσα, μεταξύ των οποίων κοινές εκδηλώσεις, κοινοί διαγωνισμοί, κοινές εργασίες, κοινά συνέδρια, συναντήσεις γνωριμίας εκπαιδευτικών και μαθητών και κοινά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Ξεκινώντας, θεωρούμε ότι, αν και οι ενέργειες στις οποίες στοχεύει η κυβέρνηση μπορούν εν τέλει να μην αποβούν ζημιογόνες, παραπλανούν και αποπροσανατολίζουν τη διεθνή κοινή γνώμη.

Το πρόβλημα της Κύπρου, δεν είναι πρόβλημα διαφορών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έτσι ώστε να πρέπει να έρθουν κοντά, αλλά πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής από την Τουρκία. Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, δεν δείχνει στους κατοίκους του εξωτερικού τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος.