Μέσω αυτής της φόρμας μπορείτε να κάνετε αίτηση για ενημέρωση στο κινητό σας τηλέφωνο στις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν!

 Παρακαλώ επιλέξτε τις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν! (ελάχιστο 1)

Φοιτητικά Νέα
Σχετικά με το τμήμα
Ανακοινώσεις Π.Κ
Εκδηλώσεις
Διασκέδαση
Ενημερώσεις σχετικά με την Α.Φ.ΕΠΑΛξη
Διάφορα άλλα


Αποδοχή Όρων
Ναι αποδέχομαι να παίρνω μηνύματα/τηλεφωνήματα στο κινητό μου τηλέφωνο χωρίς κανένα πρόβλημα! Θα παίρνω μηνύματα με την θέληση μου! Δεν πρόκειται και δεν δικαιούμαι εφ' εξής να κινηθώ νομικά εναντίον οποιουδήποτε προσώπου από την Α.Φ.ΈΠΑΛξη για τον λόγω αυτό (ότι παίρνω μηνύματα στο κινητό, τηλεφώνημα κλπ) Επίσης γνωρίζω πως για λόγους ασφάλειας θα καταγραφεί η IP διεύθυνση μου και άλλα στοιχεία που αφορούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου! Η Α.Φ.ΕΠΑΛξη δεσμεύεται ότι δεν θα πωλήσει ή χαρίσει ή δωσει σε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό τα στοιχεία αυτά. Θα κρατηθούν μόνο για λογαριασμό της Α.Φ.Επαλξης!