Φοιτητική Χορηγία 2013-2014

panepistimio

Το Υπουργείο Οιονομικών δημοσίευσε τα έντυπα για την Φοιτητική Χορηγία. Από το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος 2013/2014, δικαίωµα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα δεν υπερβαίνει  τις €59.000, ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων. Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που θα παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού  εισοδήµατος. Παράλληλα και ανεξαρτήτως του ύψους των οικογενειακού εισοδήµατος, για  να έχει δικαίωµα η οικογένεια σε φοιτητική χορηγία πρέπει η συνολική αξία σε τρέχουσες τιµές των περιουσιακών της στοιχείων, να µην υπερβαίνει το €1.200.000.

Οι συµπληρωµένες αιτήσεις θα µπορούν να παραδίδονται στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδοµάτων (Τεύκρου 6, Λευκωσία), στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Υπουργείο Οικονοµικών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

Την αίτηση για την φοιτητική χορηγία μπορείτε να την βρείτε εδώ
Σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών εδώ

Για πληροφορίες και βοήθεια επικοινωνήστε μαζί μας στο 95-10-3001.

Αφήστε μια απάντηση